Klubist

Koolituste korraldusInfo koolituste kohta on üleval meie kursuste lehel ja Facebookis. Koolitusel osalemiseks tuleb end registreerida aadressil juhatus@rahvakunstiklubi.ee

Osalejate vähesuse tõttu on korraldajal õigus kursus ära jätta, koolitatavat teavitatakse sellest kirjalikult.

Koolitused toimuvad üldjuhul üks kord nädalas argipäeva õhtuti 2-4 akadeemilist tundi korraga. Koolituse esimesel päeval täidetakse avaldus-registreerimisleht, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Koolituse eest saab tasuda kas pangaülekandega MTÜ Rahvakunsti Klubi arvele EE081010022077636006 SEB pangas või sularahas esimesel tunnil kohapeal. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu ei tagastata.

Eraisikutel on õigus tuludeklaratsioonis koolituskuludelt tulumaksu osa (20%) tagasi saada.

Kursuse lõppedes antakse kursusest osavõtjale Rahvakunsti Klubi tunnistus.

Rahvakunsti Klubi on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Rahvakunsti Klubi on täiskasvanute koolitajana esitanud Haridus- ja Teadusministeeriumile majandustegevusteate  nr. 193479, 27.09.2017.

Info koolituste kohta on üleval meie kursuste lehel ja Facebookis. Koolitusel osalemiseks tuleb end registreerida aadressil juhatus@rahvakunstiklubi.ee

Osalejate vähesuse tõttu on korraldajal õigus kursus ära jätta, koolitatavat teavitatakse sellest kirjalikult.

Koolitused toimuvad üldjuhul üks kord nädalas argipäeva õhtuti 2-4 akadeemilist tundi korraga. Koolituse esimesel päeval täidetakse avaldus-registreerimisleht, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Koolituse eest saab tasuda kas pangaülekandega MTÜ Rahvakunsti Klubi arvele EE081010022077636006 SEB pangas või sularahas esimesel tunnil kohapeal. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu ei tagastata.

Eraisikutel on õigus tuludeklaratsioonis koolituskuludelt tulumaksu osa (20%) tagasi saada.

Kursuse lõppedes antakse kursusest osavõtjale Rahvakunsti Klubi tunnistus.

Rahvakunsti Klubi on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Rahvakunsti Klubi on täiskasvanute koolitajana esitanud Haridus- ja Teadusministeeriumile majandustegevusteate  nr. 193479, 27.09.2017.